• Kistebrett

  • Katafalkvogn

  • Tralle

  • Katafalk

  • Katafalk

  • Kistetralle

  • Katafalk

  • Kistetrekk for transport

  • Sinkkister

  • Flybrett